VGS, VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE – ETT NÄRA SAMARBETE

Vi har ett nära samarbete med Volkswagen Group Sverige. Vi gör sedan flera år kundtidningarna Audi magasin och Volkswagen magasin som vi under åren har utvecklat i både form, innehåll och omfång i samklang med varje varumärkes utveckling.