Webbaserad utbildning för Göteborgs Stad

Under våren 2015 lanserades en ny introduktionsutbildning för alla medarbetare inom Hemtjänsten i Göteborgs Stad. Utbildningen syftar till att skapa en samsyn i organisationen genom att visa på hur man ska hantera konkreta vardagssituationer och genom att ge en introduktion i lagar och regler. Utbildningen visar också hur medarbetarna kan utveckla och påverka sitt dagliga arbete. Introduktionsutbildningen bygger på en så kallad vårdresa där man följer en brukare från hennes första kontakt med hemtjänsten och framåt i processen. Utbildningen är webbaserad och innehåller även filmat material med exempel på situationer som medarbetarna möter i sin vardag.