Xylem

Xylem är ledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. Karlöf Marknadsföring producerar kundtidningen Innerst inne, som kommer ut ett par gånger per år och distribueras till pumpansvariga inom kommuner och företag. Som komplement till den tryckta tidningen producerar vi även ett e-nyhetsbrev, som ges ut ett antal gånger per år.