Zehnder

Zehnder Group utvecklar, tillverkar och säljer luftreningssystem som används inom detaljhandel, logistik, återvinningsindustri, livsmedelsproduktion och industri. Vi producerar kundtidningen Clean Air Magazine, som innehåller reportage från olika marknader. Tidningen görs i ett antal landsversioner och ges ut två gånger per år. Vi producerar även videoreportage åt Zehnder.