Arbetsgrupper

Delar av Swedish Contents arbete bedrivs i arbetsgrupper. Grupperna består av personer från olika medlemsföretag som genom diskussioner kan förbereda olika beslut för styrelsen alternativt själva fatta beslut inom vissa områden. Att ingå i en arbetsgrupp kan även bygga det personliga nätverket. För närvarande har Swedish Content tre aktiva arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för Content Day
Joakim Arhammar, Bonnier News Brand Studio
Oscar Johansson, Glory Days
Joanna Rydbeck, Mediaplanet
Benke Carlsson, OTW
Sophia Westfahl, Nyheter 365
Madeleine Bäck,  Swedish Content Agencies

Arbetsgruppen för Swedish Content Awards
Oscar Johansson, Glory Days
Sandra Grill, Chimney
Daniel Roos, The&Partnership
Eleonor Sager, FLX
Madeleine Bäck,  Swedish Content Agencies

Arbetsgruppen för kunskapsutveckling
Daniel Roos, The&Partnership
Joanna Rydbeck, Mediaplanet
Madeleine Bäck, Swedish Content Agencies

 

Vill du vara med?

Om du själv är intresserad av att delta i någon av arbetsgrupperna eller kanske vill initiera en ny grupp som du tycker att behövs, kontakta info@swedishcontent.se.