Arbetsgrupper

Delar av Swedish Contents arbete bedrivs i arbetsgrupper. Grupperna består av personer från olika medlemsföretag som genom diskussioner kan förbereda olika beslut för styrelsen alternativt själva fatta beslut inom vissa områden. Att ingå i en arbetsgrupp kan även bygga det personliga nätverket. För närvarande har Swedish Content tre aktiva arbetsgrupper.

Arbetsgruppen för Content Day
Sandra Grill, Åkessson & Curry
Carin Karlsson, Make Your Mark
Peder Lingdén, Sitrus
Merete Pokorny, Spoon
Elisabeth Thörnsten, Swedish Content Agencies

 

Arbetsgruppen för Swedish Content Awards
Karin Almcrantz, Åkesson & Curry
Elin Askfelt, Mediaplanet
Jessica Arhammar, OTW
Sonja Björk Ebert, Make Your Mark
Björn Owen Glad, Spoon
Oscar Johansson, Glory Days
Elisabeth Thörnsten, Swedish Content Agencies
Maria Westman, Brand New Communication

 

Arbetsgruppen för mätningar och uppföljningar
Ulrika Alforsen, OTW
Karin Almcrantz, Åkesson & Curry
Magnus Lindvall, Make Your Mark
Julia Olderius, Intellecta Corporate
Elisabeth Thörnsten, Swedish Content Agencies

 

Om du själv är intresserad av att delta i någon av arbetsgrupperna eller kanske vill initiera en ny grupp som du tycker att behövs, kontakta info@swedishcontent.se.