Newsletter Full Form

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

 


Lojalitet mot kunden föder framgång

I Swedish Content Agencies verksamhetsberättelse för 2018 delade styrelsen med sig av sina hetaste trendspaningar om content marketing. Det här är den tredje spaningen, skriven av Joanna Rydbeck.

“Lojala kunder är eftersträvansvärt för de flesta företag, men det kommer att kräva företag som är lojala gentemot sina kunder. Lojala företag är transparenta, äkta och gör och säger samma sak. De lär känna sina kunder på djupet, är personliga i sin kommunikation och inbjuder till interaktion. Företag idag sitter på så mycket data att de verkligen borde kunna förstå sin kund nästan ner på individnivå och anpassa sin kommunikation.

Tänk att på riktigt få till personligt content i marketing automation-flödet. Att jobba med riktigt relevant content i hela kundlivscykeln. Att våga ta ut svängarna och skapa content som är agendasättande, gärna tillsammans med andra företag, influencers och kunder. Det tror jag kommer ge lojala kunder och framgång 2019.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mer inom ämnet