Maria Westman vald till ny ordförande

24 mars 2016

Branschorganisationen Swedish Content Agencies höll igår sitt årsmöte i Stockholm. Maria Westman valdes till ny ordförande. Dessutom valdes tre nya styrelseledamöter och två suppleanter.

Maria Westman har en lång erfarenhet av att jobba i en organisation som är specialiserad på content marketing. Efter 15 år på en av Sveriges största contentbyråer Appelberg Publishing började hon hösten 2015 som Communication Business Partner på Brand New Communication.

Hon har varit verksam i Swedish Content Agencies styrelse de senaste två åren, både som vice ordförande och tf ordförande.

– Branschen är i stor förändring och som ordförande tycker jag att det är viktigt att vi både lyfter fram medlemmarnas kunskap inom content marketing gentemot externa intressenter samt tar tillvara medlemmarnas kunskap inom det nätverk som föreningen erbjuder, säger Maria Westman.

Swedish Content Agencies styrelse påbörjade i höstas ett strategiarbete för att ta ut kursen för föreningens och branschens framtid. Ett steg i det arbetet har varit att göra om tävlingen Guldbladet till Swedish Content Awards – från kanal- till branschindelad.

Genom att göra om tävlingen visar vi ännu tydligare att det är själva innehållet och effekten som är det viktigaste. Kanalerna i sig är underordnade, säger Maria Westman.

– Vi är väldigt glada över att få Maria Westman som ny ordförande. Maria har varit en stor tillgång i styrelsearbetet de senaste två åren och är en person som har visioner om hur föreningen både ska fortsätta ta tillvara medlemmarnas intressen och samtidigt göra föreningens arbete mer känt utåt, säger Elisabeth Thörnsten, vd för Swedish Content Agencies.

Swedish Content Agencies styrelse:

Ordinarie ledamöter:
Maria Westman, Brand New Communication (ordförande), omval
Björn Owen Glad, Spoon, (vice ordförande), omval
Oscar Johansson, Glory Days Media, omval
Peder Lingdén, Sitrus, omval
Daniel Roos, Make Your Mark, nyval
Joanna Rydbeck; Appelberg, nyval
Niclas Wikström, Oh my Content, (tidigare suppleant) nyval

Suppleanter:
Karin Almcrantz, Åkesson & Curry, nyval
Niklas Wallenberg, OTW, nyval