På jakt efter de goda effekterna med content marketing

13 december 2019

Swedish Content Agencies samlar erfarenheter kring effektmätning.

 

Branschorganisationen för Sveriges contentbyråer vill förbättra mätningen av effekterna av content marketing och släpper nu en rapport i ämnet. På spaning efter effekt ger tungviktare som Les Binet, Niklas Bondesson, Sara Rosenberg, Adam Ferrier och Mars Rönne sin syn på läget.

– När vi gjorde en undersökning bland våra medlemmar visade det sig, inte helt oväntat, att ämnet är superaktuellt, säger Sonja Björk Ebert, Vd på Swedish Content Agencies. De flesta vill arbeta mer effektivt och strukturerat med mätning av effekter.

Vi startar med att ge ut denna utblick, en spaning, som vi kommer att följa upp med en guide samt lyfta ämnet på Content Day som äger rum den 14 februari 2020.

I rapporten berättar även flera av contentbranschens Vd:ar om de utmaningar de står inför. Det handlar om att komma närmare affärsnyttan för sin uppdragsgivare, finna ny kompetens och mäta kommunikationens roll i både kortsiktiga och långsiktiga insatser.

– Naturligtvis är det två parter som måste samspela i arbete med att skapa rätt effekt, både uppdragsgivare och byrå. Men med rapporten så vill vi belysa vad man bör få upp på dagordningen. Vi i styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp kring effekt som har jobbat fram denna matiga rapport. Men vi kommer att fortsätta arbeta löpande med frågorna menar Maria Westman, ordförande i Swedish Content Agencies. 

Sonja Björk Ebert håller med om att det är nyckel till framgång i att få till ännu starkare samarbete kring dessa frågor mellan byrå och uppdragsgivare.

– Våra medlemmar jobbar redan med långsiktiga och uthålliga insatser. Inte sällan nära innehåll och kund i vardagen och har därför stora möjligheter att successivt och tillsammans bygga effekt och värde på sikt. Jag har ju arbetat både på byråsidan och på företagssidan. Har man inte målsättningen klar för sig, så kan även den bästa kreativa idén dö ut. Vi hoppas att denna rapport både kan inspirera men också sätt i gång rätt samtal.

 

Rapporten På spaning efter effekt finns att ladda ner gratis på swedishcontent.se/effekt

Guiden delas ut på Content Day, på Alla hjärtans den 14 februari på Anglais Hotell. www.contentday.se