Appelberg

Företagets egen presentation:

Appelberg grundades redan 1989 och är idag en av Sveriges största leverantörer av content marketing i alla kanaler, såväl tryckta som digitala. Vi sätter alltid vår kund i centrum och har stor förståelse för olika branscher och företagskulturer. Vårt arbete fokuserar på tydliga strategier för spridning av budskap, med målgruppsanpassat innehåll och kreativa koncept. Vi är vana att arbeta nära våra kunder och lägger stor vikt vid kvalitetssäkring och leverans samt tar ansvar för de praktiska delarna i samarbetet.

Kontakta gärna:

Göran Lind
Vd
Goran.Lind@appelberg.com
+46 (0)705-22 23 63

Ammi Bohlin
Operativ chef
ammi.bohlin@appelberg.com
+46 (0)706-26 40 53

Appelberg Publishing Group

Birger Jarlsgatan 43 Box 7344 103 90 Stockholm 08-406 54 00 www.appelberg.com
Grundat: 1989 Antal anställda: 65
Scania - kanalsamverkan i praktiken

Scania - kanalsamverkan i praktiken

Scania använder redaktionella kanaler för sin internationella kommunikation och samarbetar med Appelberg sedan flera år som leverantör av Editorial Services. Konceptet Editorial Services ger Scania en samlad kontroll över budskapen, såväl internt som externt, och skapar kostnadsfördelar och goda synergieffekter. För Scania producerar Appelberg ett par olika kundtidningar, interntidning och aktieägartidning samt innehåll för flera av Scanias webbplatser och fristående artiklar med design som marknadsbolagen använder i sina egna kundtidningar på lokala språk.

SOS Alarm - optimerat för varje målgrupp

SOS Alarm - optimerat för varje målgrupp

Appelberg producerar redaktionellt innehåll för flera av SOS Alarms kanaler, bland annat kundtidning, årsredovisning, årsrapport för 112 och en handfull olika digitala nyhetsbrev. För SOS Alarms breda målgrupp – intressenter, kunder, uppdragsgivare, kunder och partner – optimeras och målgruppsanpassas det redaktionella innehållet för de olika kanalerna. De tryckta kanalerna innehåller fördjupande läsning och de digitala kanalerna kompletterar med snabbare information.

Hjärt-Lungfonden - ett brett samarbete

Hjärt-Lungfonden - ett brett samarbete

Sedan tio år tillbaka ansvarar Appelberg för Hjärt-Lungfondens tryckta redaktionella kommunikation: tidningen Forskning för hälsa, en serie skrifter om olika hjärt-, kärl- och lungrelaterade sjukdomar samt den årliga Hjärtrapporten. Tidningen Forskning för hälsas viktigaste uppgift är att stötta fonden i dess arbete med att finansiera medicinsk forskning inom området hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Genom arbetet med Hjärt-Lungfonden har Appelberg byggt upp ett omfattande nätverk av skribenter, fotografer och illustratörer som är specialiserade på det medicinska området.